top of page

Coronarevalidatie

Onderaan de pagina vindt u de voorwaarden voor vergoeding uit de basisverzekering

U kunt het filmpje bekijken om te zien wat de coronatherapeut voor u kan betekenen. Wilt u informatie over fysiotherapeutische revalidatie na het doormaken van besmetting met het coronavirus, adviezen over revalideren óf informatie over de vergoedingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via de mail, ons telefoonnummer 0492-38 12 88 of via het contactformulier. Wij zijn elke maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 op de praktijk aanwezig om u te woord te staan. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken.

Zoekt u een coronatherapeut in uw regio? Op de zorgzoeker van Chronisch ZorgNet zijn alle aangesloten fysiotherapeuten te vinden.

Wie kan mij helpen om te revalideren na corona?

Lorraine is gespecialiseerd in de fysiotherapeutische revalidatie na het coronavirus (Covid-19). Zij werkt vanuit het Chronisch Zorgnet als coronatherapeute. Hierdoor kunnen wij met andere disciplines zoals de oefentherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog samenwerken en bij patiënten met milde tot lichte symptomen een verantwoorde revalidatie verzorgen.

Dorothée is als oefentherapeute Cesar gespecialiseerd in ademhalings- en slaaptherapie. 

Moet ik zelf voor coronarevalidatie betalen?

Het is mogelijk om vanuit de basisverzekering behandelingen te krijgen voor het revalideren na het Coronavirus. Deze zogenoemde voorwaardelijke toelating is tijdelijk en is per 18 juli direct ingegaan.

De paramedische herstelzorg die het betreft bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek. Er wordt dan wel gevraagd om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.

Aan deze voorwaardelijke, tijdelijke toelating worden wel voorwaarden gesteld. Aan al deze voorwaarden moet voldaan worden:

  • Een verwijzing (voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek) door een medisch specialist of huisarts is vereist

  • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden

  • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting)

  • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist

  • De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie (dit maakt dus deel uit van de prestaties)

  • Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling

  • De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg

  • De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

bottom of page