top of page

Psychosomatische oefentherapie

Wat is psychosomatiek?

Psychosomatiek is de balans tussen lichaam en geest. Raakt u (psychisch) overbelast of zit u niet lekker in uw vel, dan is de kans groot dat u ook lichamelijke klachten krijgt. De therapeut helpt u door middel van oefeningen bewust te worden van uzelf, van de spanningen die u voelt en uw lichamelijke reactie daarop. U leert hoe u met uw klachten om kunt gaan en hoe u ze aanpakt.

Iedereen heeft dagelijks met stress te maken. Zolang je je goed voelt is er niets aan de hand. Stress is zelfs gezond en is nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen.

Stress wordt ongezond wanneer de stress niet afgewisseld wordt met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen.

Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende kunnen herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. 

Stress kan zowel psychisch als lichamelijk worden ervaren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Hyperventilatie

 • Hoofd- en/of buikpijn

 • Druk op borst, hartkloppingen

 • Rug- en schouderklachten

 • Slaapproblemen / Niet meer tot rust komen

 • Concentratieproblemen

 • Piekeren

 • Somberheid

Vaak is er een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten.

Ook de manier waarop iemand tegen een klacht aankijkt of hoe iemand met problemen omgaat, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve copingstijl genoemd.

 

Er wordt altijd gekeken vanuit de stressoren die (mogelijk) invloed hebben op de klachten. 

Behandeling door de psychosomatisch oefentherapeut

De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd. 

De psychosomatische oefentherapie reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De therapeut richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning in relatie tot het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. 

Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en). 

De behandeling bestaat uit:

 • Therapeutisch lichaamswerk: door middel van ontspannings-, adem- en aandacht training en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

 • Therapeutische gesprekken: het doel is om de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren

 • Cognitieve gedragstherapie: meer inzicht krijgen in eigen gedachten, emoties en handelen en er beter mee om leren te gaan, positieve gezondheid, ervaren en grip krijgen op klachten.

 • Verliescommunicatie: door o.a. rouwwandeling bij ongecompliceerde rouw

bottom of page