top of page

Financieel

Hieronder vindt u meer informatie over de contractering, de behandelvoorwaarden en de vergoedingen.

Voor 2024 hebben wij opnieuw moeten besluiten niet met alle verzekeraars een contract af te sluiten.

Wederom voldoen een aantal verzekeraars niet aan onze kwaliteitscriteria of bieden ze een dusdanig laag tarief dat wij daarmee niet meer aan een kwalitatieve behandeling kunnen voldoen die u van ons gewend bent en van ons mag verwachten.

Ook nemen we hiermee onze verantwoordelijkheid naar onze medewerkers om ze niet nog meer te belasten met onnodige administratieve lasten.

 

Per 1 januari 2024 hebben wij dan ook geen contract afgesloten met de volgende verzekeraars:

  • MENZIS

  • ZORG EN ZEKERHEID 

  • ENO 

  • EUCARE

en alle hieronder vallende kleine verzekeringen

 

Instagram sjabloon 5_edited.jpg

Ook als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, kunt u bij ons terecht. 

U dient dan alleen de nota zelf te betalen en ook zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in te dienen. 

Heeft u een restitutiepolis, dan krijgt u meestal 100% vergoed, met een naturapolis krijgt u tussen de 60 en 100% van de kosten vergoed. 

Wij behandelen 20 minuten wegens de toegenomen administratieve lasten. 

Meer informatie kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com.

 

Vragen? Onze fysiotherapeuten kunnen u meer vertellen.

Behandelvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden 2024 zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysio&Zo. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

De rechten en plichten van de patiënt/cliënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “model- regeling fysiotherapeut-patient” van het KNGF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons elektronisch patiëntendossier 'Fysiomanager' conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al uw gegevens is ons privacyreglement van toepassing. Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF.

Vergoedingen

Fysiotherapie vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een fysiotherapie vergoeding moet je beschikken over een Nederlandse zorgverzekering. Dit is voor iedereen verplicht. De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van de fysiotherapeut zijn voor een gedeelte opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering.

Een groot gedeelte van de kosten die je bij een fysiotherapeut maakt vallen echter buiten het basispakket en voor dekking van deze kosten heb je een aanvullende verzekering nodig.

Er zijn in Nederland veel mensen die wel eens gebruik maken of gebruik gaan maken van een fysiotherapeut. Nederland is een sportland en dat brengt blessures met zich mee. Bovendien wordt Nederland steeds grijzer en oudere mensen breken sneller iets als ze ten val komen. Het revalideren gebeurt vaak door middel van fysiotherapie. Kortom: vroeg of laat heeft iedereen baat bij een fysiotherapeut.

Wij maken graag gebruik van www.zorgvergoeding.com 

 

Fysiotherapie vergoeding kinderen

De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van fysiotherapie verschillen. Als je jonger bent dan 18 jaar worden de eerste negen fysiotherapie behandelingen vergoed. Als deze negen behandelingen niet voldoende hebben geholpen dan krijg je de volgende negen behandeling ook vergoed. Als je een chronische aandoeding hebt worden al je behandelingen vergoed.

 

Fysiotherapievergoeding volwassenen

Voor volwassenen gelden andere regels. Alle kosten die je maakt voor fysiotherapie zijn niet gedekt in het basispakket, tenzij je een chronische aandoening hebt die op de lijst staat. Als je één of meerdere van deze aandoeningen hebt moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling betaalt de zorgverzekeraar je kosten uit het basispakket.

Als je urine-incontinentie hebt krijg je negen behandelingen vergoed uit het basispakket voor bekkenfysiotherapie, mits er een verwijzing van behandeld arts is.

Voor knie- en heupartrose kunnen er 12 zittingen vergoed worden uit de basisverzekering voor oefentherapie met verwijzing van behandeld arts.

Voor Longrevalidatie. Claudicatiotraining of Coronarevalidatie geldt een verwijzing van specialist als voorwaarde.

 

Van welke fysiotherapie vergoeding kan ik gebruik maken?

Er bestaan verschillende soorten fysiotherapie vergoedingen. De meeste zorgverzekeraars bieden aanvullende fysiotherapieverzekeringen aan waarbij je tot een beperkt aantal behandelingen vergoed krijgt. Hierbij kun je denken aan vergoedingen voor 9, 12 of 27 behandelingen. Deze worden door de zorgverzekeraars 100% vergoed, dit gaat niet ten koste van je eigen risico.

 

Chronische Fysiotherapie?

Als u een klacht heeft die op de chronische lijst Borst staat (bijv. na een operatie), wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent, wordt (een deel van) de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.

bottom of page