top of page

Huisregels 2024

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Afmelden

Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. U kunt ook via e-mail afmelden op info@fysioenzoaarlerixtel.nl

Vergoeding

De verantwoordelijkheid of de patiënt (voldoende) verzekerd is voor fysiotherapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. 

Wij hebben niet met alle ziektekostenverzekeraars een contract afgesloten. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding of contact op te nemen hierover met uw verzekeraar.

De intake en onderzoek worden bij een nieuw traject apart van de behandeling gedeclareerd.

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Diefstal etc.

De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendom uit de wachtruimte, uit het pand of van het buitenterrein (auto, fiets). 

Communicatie

Naast Nederlands, wordt binnen de praktijk ook Engels, Frans en Duits gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, dan wordt van u verwacht dat u een tolk cq bekende meebrengt die voor u en ons kan vertalen.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. U zorgt zelf voor een schone handdoek.

bottom of page