top of page

Oncologie fysiotherapie

Oncologie fysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Hierbij wordt specifiek gericht op het behandelen van problemen ten gevolge van kanker of de behandeling hiervan. De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de kanker. 

Curatieve fase
In deze fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan helpen beperken van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten. 

Herstelfase
De herstelfase gaat om het herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en functioneren binnen het dagelijks leven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verschillende vormen van oefentherapie. 

Palliatieve fase
Soms kan de ziekte niet worden genezen maar wel onder controle worden gebracht en gehouden. Hierbij staat de kwaliteit van leven en de wens van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zo lang mogelijk een actief leven te leiden. 

Terminale fase
In de terminale fase gaat het levenseinde naderen en staat comfort op nummer één. Er kan ondersteuning geboden worden bij bijvoorbeeld het zoeken naar de meest comfortabele houding, ademhalingsoefeningen tegen benauwdheid en ontspanningsoefeningen. 

Wilt u een afspraak maken of meer informatie over oncologie fysiotherapie bij ons in de praktijk? Wij zijn telefonisch bereikbaar 0492-381288 of per e-mail info@fysioenzoaarlerixtel.nl. U kunt terecht bij Anouk Elsendoorn, MSc oncologie fysiotherapeut i.o. 

bottom of page