Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Medical Taping kan oplossing bieden bij hooikoorts


Ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking heeft last van hooikoortsklachten. Deze klachten beginnen vaak in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij iemand die last heeft van hooikoorts reageert het lichaam heel heftig. Het afweermechanisme reageert sterk waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren hetgeen een reeks van klachten veroorzaakt zoals een loopneus, niezen, verstopte neus, branderige- of traanogen. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn vaak gehoorde problemen. Het komt soms voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.


Binnen het Medical Taping Concept bestaat een tapetoepassing die de hooikoortsklachten sterk kan verminderen of zelfs ervoor kan zorgen dat iemand klachtenvrij het seizoen doorkomt. De resultaten zijn spectaculair en het is een gemiste kans om deze tapemethode niet toe te passen bij iemand met hooikoorts.


Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?

Net zoals door een bindweefselmassage invloed kan worden uitgeoefend op segmentale relaties binnen het lichaam, heeft een behandeling met CureTape® ook effect op de segmentale structuren met als voordeel dat tapen een 24- uurs behandelmethode is.

De behandelmethode voor tapen bij C.O.P.D.- en bij hooikoorts-patiënten komen met elkaar overeen omdat beide keren de uitwerking van de tape, via de segmentale relatie van de huid waarover de tape wordt aangelegd, met de pleurae, bronchiën en longen verloopt.

Na één keer tapen is er sprake van een nawerking gedurende een kortere of langere periode (meerdere weken). Bij chronische klachten kan de tape opnieuw gezet worden. C.O.P.D. patiënten geven aan dat ze over meer longinhoud beschikken en dat ze minder medicijnen nodig hebben.


Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0492-381288

Meest aanbevolen zorgpolissen voor 2018


Ieder jaar selecteren wij de, volgens het KNGF, beste (aanvullende) polissen voor fysiotherapeutische zorg.
Polissen

Dit jaar konden wij (slechts) vijf polissen vinden die leveren wat zij beloven. Dat betekent dat de betreffende verzekeraar voor deze polissen geen medische selectie hanteert (uw wordt dus toegelaten zonder dat naar uw gezondheid wordt gekeken), dat u zelf mag bepalen naar welke zorgverlener u gaat (keuzevrijheid) en dat deze verzekeraar geen behandelindex hanteert. De behandelindex is een instrument van de zorgverzekeraar die maakt dat een fysiotherapeut niet meer behandelingen dan een bepaald gemiddeld aantal voor een klacht mag geven. Dat betekent dat uw fysiotherapeut soms de behandeling moet staken, terwijl u voor meer behandelingen verzekerd bent. Hopelijk zijn er volgend jaar wel meer polissen die aan onze criteria voldoen. 


Onderstaande polissen voor voldoende dekking van de kosten van fysiotherapeutische behandelingen, geven wat zij beloven. Geen medische selectie, geen behandelindex en vrije keuze:

DSW Zorgverzekeraar AV-Top

De Amersfoortse Uitgebreid

In Twente AV TOP

Stad Holland AV Extra Uitgebreid

Stad Holland AV Zorg Riant

Bron: zorgverzekeringwijzer.nl Selectie op basis van keuzevrijheid, geen tandarts, >18 behandelingen of € 500 budget.


*Maandpremies gebaseerd op zorgverzekeringwijzer.nl. Dit zijn combinaties van basis- en aanvullende verzekering bij één verzekeraar. U mag de basis- en de aanvullende verzekering afsluiten bij verschillende verzekeraars. Daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

** Gebaseerd op de gegevens zoals deze kenbaar waren op 22 november 2017.

Criteria vergelijking zorgpolissen

Wij vergeleken de beschikbare (aanvullende) zorgpolissen voor 2018 via het onafhankelijke www.zorgverzekeringwijzer.nl. Bij de selecties is uitgegaan van “man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria;

  • keuzevrijheid (combinatiepolis)
  • geen medische selectie
  • onbeperkt fysiotherapie resp. 18+ behandelingen (of € 1000 budget)
  • geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde


Pas op voor de behandelindex!

Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of een behandelgemiddelde. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde van de betreffende zorgverzekeraar.

Door deze behandelindex zijn fysiotherapeuten soms bij behandelingen gehouden aan het ‘landelijk gemiddelde’ dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe. 

Tegen deze behandelindex wordt momenteel sterk geageerd vanuit, oa het beroepsveld. Hopelijk heeft dit spoedig effect en kunnen we volgend jaar weer méér dan vijf zorgpolissen  aanbevelen.


Bij de analyse van de aanvullende verzekeringen voor 2018 hebben we alle zorgverzekeraars die de behandelindex  of -gemiddelde hanteren uitgesloten. Bij de zorgpolissen die wij u aanbevelen voor 2018 is dus géén sprake van het toepassen van de behandelindex.

Meer informatie

Wij adviseren u zelf ook een vergelijking te maken. Onder de overige kopjes op deze pagina ‘Goed Verzekerd’ vindt u meer tips en informatie over het afsluiten van een (aanvullende) zorgverzekering voor 2018. U kunt uw fysiotherapeut ook benaderen als u nog vragen heeft.