top of page

Beweegprogramma Hypothyreoïdie

Wat is hypothyreoïdie?

De schildklier is het belangrijkste orgaan op het gebied van stofwisseling, groei en ontwikkeling. Aansturing van de schildklier vindt plaats in de hypothalamus en hypofyse. De schildklier is verantwoordelijk is voor de productie van schildklierhormonen thyroxine (T4) en in mindere mate triiodothyronine (T3)1-2 . Er is sprake van hypothyreoïdie als er te weinig schildklierhormoon aangemaakt wordt waardoor de schildklier te traag of helemaal niet werkt. De hypofyse geeft als reactie hierop meer thyreoïd stimulerend hormoon (TSH) af. De meest voorkomende oorzaak hiervan is een niet optimale aansturing van het thyreoïdstimulerend hormoon door de ziekte van Hashimoto, een auto-immuunziekte. Ontsteking van de schildklier en zwangerschap zijn andere veel voorkomende oorzaken.

Behandeling hypothyreoïdie

De behandeling van hypothyreoïdie bestaat uitsluitend uit medicatie ter normalisering van de schildklierwaarden. Hierbij worden de referentiewaarden van het Nederlands Huisarts Genootschap aangehouden. In het algemeen wordt aangenomen dat adequate hormoontherapie de kwaliteit van leven verbeterd en stoornissen in het hart- en bloedvatstelsel, de ademhaling en het beweegapparaat zowel in rust als tijdens oefeningen opheft.

Een gedeelte van de hypothyreoïdie patiënten ervaart, ondanks deze medicatie aanhoudende klachten gerelateerd aan inspanningsintolerantie.

Klachten zoals vermindering van spierkracht, langere hersteltijd en verminderd uithoudingsvermogen zijn veel voorkomende klachten bij mensen met hypothyreoïdie. Deze klachten kunnen een barrière vormen voor het uitoefenen van sport en beweging, wat kan leiden tot chronische bewegingsarmoede, afname van de fysieke fitheid en verminderde kwaliteit van leven.

Beweegprogramma Hypothyreoïdie:

Lorraine krijgt per mail regelmatig vragen waar het beweegprogramma te volgen is. Er moet echter eerst nog onderzoek gedaan worden op grote schaal naar de effecten van een dergelijk programma voordat het erkend en vergoed wordt. De scriptie van Lorraine is vooralsnog het bewijs dat dit grote onderzoek er moet komen. Op de website van de SON vindt u meer informatie. U kunt ook de webinar met Lorraine bekijken.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG) heeft ter bevordering van de gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven voor veel chronische aandoeningen KNGF-standaarden Beweeginterventies ontwikkeld. De fysiotherapeut kan middels deze beweeginterventies programma’s maken om patiënten te helpen een gezonde leefstijl aan te leren en te coachen op zelfmanagement. Deze aanpak is effectief gebleken om kwaliteit van leven te vergroten bij onder andere Diabetes Mellitus, COPD en hart-en vaatklachten. Het volgen van een beweegprogramma kan de kwaliteit van leven verbeteren door te helpen een gezonde leefstijl aan te leren en te coachen op zelfmanagement.

Vanuit de KNGF-standaard beweeginterventies heeft Lorraine McNab een concept beweegprogramma hypothyreoidie opgezet. Dit is een nieuw concept wat in onze praktijk nog geoptimaliseerd wordt en van waaruit onderzoek bedaan wordt naar de effecten van een beweegprogramma hypothyreoïdie op patiënten met stabiele primaire hypothyreoïdie op fysieke klachten en kwaliteit van leven.

Wat ook een belangrijk onderdeel van uw training zal zijn is het doorvoeren van leefstijlveranderingen. Omdat uw fysiotherapeut hier aandacht aan besteedt kunt u het risico op ergere problematiek verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten, omgaan met stress en het ontwikkelen van een actieve levensstijl. 

bottom of page