top of page

Claudicatiotraining

Omdat wij zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet kunnen uw behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed.

Etalagebenen

 

Wij leggen u onderaan op deze pagina uit wat etalagebenen zijn, waardoor dit ontstaat en hoe uw traject bij de fysiotherapeut eruit zal gaan zien. Wilt u hier meer informatie over? Lees dan rustig verder. 

Claudicatio-training

 

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), worden de resultaten aanzienlijk beter. 

Wat ook een belangrijk onderdeel van uw training zal zijn is het doorvoeren van leefstijlveranderingen. Omdat uw fysiotherapeut hier aandacht aan besteed kunt u het risico op ergere problematiek verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl. 

Bij wie kan ik terecht voor looptherapie?

Etalagebenen

De nederlandse term voor ‘claudicatio intermittens’ is etalagebenen. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel. De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. Er zijn 4 stadia van de aandoening Etalagebenen.

Classificatie

Claudicatio Intermittens (Etalagebenen)

Oorzaak en ontstaan van etalagebenen

 

De oorzaak van etalagebenen is de aandoening Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning.

Alhoewel bij etalagebenen de slagaders in de benen zijn verkalkt, betekent dit niet dat de overige slagaders in het lichaam niet zijn aangetast. Slagaderverkalking wordt daarom ook wel een systeemziekte genoemd: alle slagaders in het lichaam kunnen worden getroffen.  

Belangrijke risicofactoren voor vernauwingen in de slagaders zijn:

  • Roken

  • Hoge bloeddruk en/of hoge hartslag

  • Diabetes Mellitus (suikerziekte)

  • Weinig lichaamsbeweging en/of inactieve levensstijl

  • Verhoogd cholesterol

  • Overgewicht

Ook aanleg en leeftijd kunnen een rol spelen. Omdat PAV (en dus ook etalagebenen) een systeemziekte is, is een interventie zoals dotteren vaak niet genoeg. Om te voorkomen dat u een infarct in hersenen, hart of ergens anders in het lijf krijgt is het belangrijk om ook uw levensstijl te bekijken. 

bottom of page