Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Contracten zorgverzekeraars 2019         

Vergoedingen 2019Zorgverleners krijgen ieder jaar van de zorgverzekeraars contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract en tarieven bepaald welke wij betaald krijgen voor de door ons geboden fysiotherapeutische zorg. Zowel de voorwaarden als de tarieven verschillen per zorgverzekeraar. De eisen van de zorgverzekeraar zijn in de afgelopen jaren fors toegenomen. Zo worden we geacht onder een (voor ons niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per behandelperiode (de zogenaamde Behandel Index(BI)) en worden we verplicht aan elke patiënt een klanttevredenheidsenqûete aan te bieden. Bij overschrijden van de BI of het niet halen van de maximale uitzet van de enquêtes volgen financiële sancties. Dit kan betekenen dat we of gekort worden op ons tarief of met terugwerkende kracht een bedrag terug moeten betalen. Ondanks dat deze eisen fors zijn toegenomen is het tarief de afgelopen 13 jaar nagenoeg gelijk gebleven of soms zelfs gedaald. Daarmee komt het waarborgen van onze kwaliteit van zorg in het gedrang.

Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden die u van ons gewend bent, hebben we voor 2019 kritisch gekeken naar de inhoud van de contracten. We hebben geen contracten meer getekend waarbinnen we onze kwaliteit van zorg niet kunnen waarborgen.

 

Voor 2019 hebben we WEL een contract afgesloten met:

·  CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Delta Lloyd)

·  Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)

·  Menzis (Inclusief Anderzorg, PMA, Azivo en Hema)

·  Zorg en Zekerheid

·  DSW (inclusief Stad Holland, InTwente)

·  ONVZ (inclusief PNO zorg en VVAA)

·  ASR (inclusief Ditzo en De Amersfoortse)

·  Achmea (inclusief Zilveren Kruis, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF,   ZieZo, Ik! en YouCare.nu)

·  VGZ (inclusief VGZ, Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, umc, de Goudse, United Consumers, Iza cura, IAK)

 

Bij de zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben afgesloten hoeft u niets te doen. Wij declareren rechtstreeks bij uw (aanvullende) verzekering.

 

Voor 2019 hebben we GEEN contract afgesloten met:

· Caresq (inclusief Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae)

· De Friesland

 
Indien u nog bij een van deze verzekeraars verzekerd bent kunt u nog wel behandeld worden. ( contractvrij werken wordt dit wel genoemd  ) De betaling van onze behandelingen verloopt dan echter anders. Omslachtiger. Als geregistreerde gespecialiseerde fysiotherapeuten voldoen wij aan alle kwalificaties en nascholings- activiteiten om ook zonder dat wij een contract hebben bij een zorgverzekeraar u te kunnen behandelen. De kwaliteit van zorg blijft gelijk. Voor ons staat u als patiënt centraal.

Het verschil bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben is dat u dan eerst zelf de factuur moet betalen waarna u deze later bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Normaliter krijgt u dan slechts een deel of soms toch het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.  Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme tarief vergoed.