Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Vergoedingen 2018


De vergoedingen voor fysiotherapie in 2018 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars
Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Op onderstaande website is te zien welke verzekeraars onbeperkte fysiotherapie aanbieden:


Vergoeding fysiotherapie: hoe zit het ook al weer?

Jouw gezondheidssituatie bepaalt of fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering.


Vergoeding basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle aandoeningen. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.


Fysiotherapie wordt alleen uit de basisverzekering vergoed bij:

Stress-urine incontinentie (behandeling door bekkenfysiotherapeut met verwijzing)

Claudicatioklachten

Artrose heup-knie


Nieuwe indicaties basisverzekering heup-knie


Vanaf januari 2018 zullen heup- en knieartrose worden vergoed uit de basisverzekering.

Dit is alleen op verwijzing van huisarts of specialist en geld alleen voor oefentherapie.

 De vergoeding geld voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden.

 Deze behandelingen worden afgetrokken van het eigen risico.

 Na de 12 behandelingen zal verder worden gedeclareerd op de aanvullende verzekering (mits er hieruit nog behandelingen tegoed zijn).

 

Heb jij geen chronische aandoening? Dan wordt fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed. Je hebt een aanvullende verzekering nodig of moet de behandelingen zelf betalen. Een reguliere behandeling kost meestal tussen de 30 en 45 euro. Voor kinderen t/m 18 jaar worden 9 fysiotherapiebehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Als dit onvoldoende is, kunnen er met toestemming van je zorgverzekeraar nog maximaal 9 behandelingen vergoed worden.


Heb jij een chronische aandoening die op de lijst van chronische fysiotherapie staat? Dan wordt de fysiotherapeut vanaf de 21e behandeling vergoed door de basisverzekering. Dit valt wel onder je eigen risico. De eerste 20 behandelingen moet je zelf betalen of kun je aanvullend verzekeren. Die regel geldt per aandoening; je hoeft dus niet opnieuw 20 behandelingen te betalen als je overstapt van zorgverzekering.

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

  • Ruggenmergaandoening
  • Multipele sclerose (MS)
  • Spierziekte
  • Whiplash
  • Frozen shoulder
  • Myasthenia gravis

Voor de volledige lijst aandoeningen kun je hier terecht.

Belangrijk:

  • De eerste 20 behandelingen betaal je (per chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
  • Bij een chronische aandoening dient de diagnose gesteld te worden door een arts/specialist en dient er een recente verwijzing te zijn van arts/specialist waarbij de controles lopen.
  • Bij bepaalde chronische klachten kan de behandeling  uit oefentherapie en activatie bestaan,  zowel individueel als in groepsverband in een beweegprogramma.
  • Indien er geen medische noodzaak meer is of indien er geen fysiotherapeutische behandeldoelen gesteld kunnen worden is er geen indicatie meer voor fysiotherapie.  


Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen met aandoeningen of andere klachten die niet op de “lijst” staan zullen een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie moeten afsluiten of de behandelingen zelf moeten betalen.  Controleer voor de zekerheid de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoeding en voorwaarden.