Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Tarieven Fysiotherapie per 1 januari 2020

 

Zitting fysiotherapie                                                                                                € 35,00

Zitting manuele therapie                                                                                         € 47,50

Zitting bekkenfysiotherapie                                                                                     € 47,50

Screening (DTF)                                                                                                     € 17,50

Screening/ intake en onderzoek na screening                                                       € 47,50

Telefonische zitting                                                                                                 € 15,00

Rapportage kort                                                                                                      € 35,00

Rapportage uitgebreid                                                                                            € 50,00

Aanschaf rol tape voor Medical Taping behandeling                                              € 10,00

Niet nagekomen afspraak/ niet tijdig geannuleerde afspraak                                 75%


 Een afspraak die niet nagekomen kan worden dient minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wij zijn anders genoodzaakt de kosten voor de besproken tijd, conform de afspraken met uw zorgverzekeraar, bij u persoonlijk in rekening te brengen. Hiervoor geldt een tarief van 75% van de tarieven van deze tarievenlijst. Onze praktijk is in het weekend, alsook in de avonduren, telefonisch bereikbaar middels ons antwoordapparaat, waarin u de gelegenheid heeft om op ieder gewenst moment uw afspraak te annuleren.

Betalingsvoorwaarden Fysio&Zo Aarle-Rixtel Gemert Bakel
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysio&Zo . Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden

1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.

3. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en Fysio&Zo afspraken/ heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

4. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door Fysio&Zo. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die rechtstreeks betaald dient te worden.

5. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschied binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn volgen er betalingsherinneringen. Hierna treedt er verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

6. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.


De rechten en plichten van de patient zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “model- regeling fysiotherapeut-patient” van het KNGF.


Uw gegevens worden vastgelegd in het computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). 


Op al uw gegevens is het privacy reglement van toepassing.


Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF

Contracten

Met onderstaande verzekeraars hebben wij voor 2017 een contract afgesloten:  


Achmea                                                                                Fortis                                                          Stad Holland

Aevitea                                                                                 Groene Land                                              UMC NV

AGIS                                                                                     IAK                                                             VGZ/Univé/IZA/Trias

Amersfoortse                                                                        IZZ                                                              VPZ BV

Anderzorg                                                                             Menzis                                                        Zilveren Kruis

Cares Gouda NV                                                                  Multizorg                                                     Zorg en Zekerheid/AZVZ

Conifor                                                                                  Nedasco

CZ/Delta Lloyd/Ohra                                                            ONVZ

De Friesland                                                                         PNO

Verzekering

Indien u aanvullend verzekerend bent, komt de vergoeding van de behandelingen voor rekening van uw zorgverzekeraar. U kunt in uw polis van de aanvullende verzekering zien hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Dit kan een bepaald bedrag zijn, maar ook een bepaald aantal behandelingen.

Chronische aandoening

Als u een klacht heeft die op de chronische lijst Borst staat (bijv. na een operatie), wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerend bent, wordt (een deel van) de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.