Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Tarieven Fysiotherapie per 1 januari 2019


 

Zitting fysiotherapie                                                                                                € 35,00

Zitting manuele therapie                                                                                         € 47,50

Zitting bekkenfysiotherapie                                                                                     € 47,50

Screening (DTF)                                                                                                     € 17,50

Screening/ intake en onderzoek na screening                                                       € 47,50

Telefonische zitting                                                                                                 € 15,00

Rapportage kort                                                                                                      € 35,00

Rapportage uitgebreid                                                                                            € 50,00

Aanschaf rol tape voor Medical Taping behandeling                                              € 10,00

Niet nagekomen afspraak/ niet tijdig geannuleerde afspraak                                 75%


 Een afspraak die niet nagekomen kan worden dient minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wij zijn anders genoodzaakt de kosten voor de besproken tijd, conform de afspraken met uw zorgverzekeraar, bij u persoonlijk in rekening te brengen. Hiervoor geldt een tarief van 75% van de tarieven van deze tarievenlijst. Onze praktijk is in het weekend, alsook in de avonduren, telefonisch bereikbaar middels ons antwoordapparaat, waarin u de gelegenheid heeft om op ieder gewenst moment uw afspraak te annuleren.5


De rechten en plichten van de patient zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “model- regeling fysiotherapeut-patient” van het KNGF.


Uw gegevens worden vastgelegd in het computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). 


Op al uw gegevens is het privacy reglement van toepassing.


Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF

Contracten

Met onderstaande verzekeraars hebben wij voor 2017 een contract afgesloten:  


Achmea                                                                                Fortis                                                          Stad Holland

Aevitea                                                                                 Groene Land                                              UMC NV

AGIS                                                                                     IAK                                                             VGZ/Univé/IZA/Trias

Amersfoortse                                                                        IZZ                                                              VPZ BV

Anderzorg                                                                             Menzis                                                        Zilveren Kruis

Cares Gouda NV                                                                  Multizorg                                                     Zorg en Zekerheid/AZVZ

Conifor                                                                                  Nedasco

CZ/Delta Lloyd/Ohra                                                            ONVZ

De Friesland                                                                         PNO

Verzekering

Indien u aanvullend verzekerend bent, komt de vergoeding van de behandelingen voor rekening van uw zorgverzekeraar. U kunt in uw polis van de aanvullende verzekering zien hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Dit kan een bepaald bedrag zijn, maar ook een bepaald aantal behandelingen.

Chronische aandoening

Als u een klacht heeft die op de chronische lijst Borst staat (bijv. na een operatie), wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerend bent, wordt (een deel van) de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.