Op het moment is de website in onderhoud. 
Het kan zijn dat u een foutmelding krijgt. 
Indien dit zich herhaalt vinden we het fijn als 
u dit meldt, dan kunnen we het oplossen!

Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Tarieven Fysiotherapie 

Tarieven Fysiotherapie
 
Screening (DTF)
€ 17,50
Intake en onderzoek
€ 47,50
Zitting fysiotherapie
€ 35,00
Zitting manuele therapie
€ 47,50
Zitting bekkenfysiotherapie
€ 47,50
Telefonische zitting (in overleg gerekend, per uur)
€ 32,50
 Rapportage kort
€ 35,00
 Rapportage uitgebreid
€ 50,00
 Rapportage uitgebreid met prognose
€ 65,00
 Wandelgroep (vrijblijvend)
Eigen bijdrage (koffie en thee)
 Filmanalyse los
 35,00
 Ruitersportanalyse op basis van opgestuurd filmmateriaal - Online en Offline mogelijk
 47,50
Intake Ruitersport (zonder afname abonnement)
€ 40,00
Strippenkaart Ruitersport Groepstraining (8 trainingen)
€ 95,00
Afname Ruitervitaaltest (zonder afname abonnement)
€ 35,00
Abonnement Ruitervitaal per maand - Basis 
€ 40,00
Abonnement Ruitervitaal per maand - Uitgebreid
€ 80,00
Abonnement Ruitervitaal per maand - VIP
€ 175,00
 Workshop/ lezing op locatie - Standaard
Denk hierbij aan balanstraining, invloed ruiter op het paard, teugelkreupelheid voorkomen
Bij het afnemen van meerdere uren geven wij korting
 75,00
(Zonder reiskosten, per uur)
 Workshop/ lezing op locatie - Specialistisch 
Denk hierbij aan Voeding, arbeidsrust verhouding, technieklessen boven Subtop-niveau
Bij het afnemen van meerdere uren geven wij korting
€ 95,00
(Zonder reiskosten, per uur)
 Werkplek onderzoek en advies Ergonomie
Bij het afnemen van meerdere uren geven wij korting
  75,00
(Zonder reiskosten, per uur)
 Ruitervitaal Groepstraining op uw eigen locatie
Wij verzorgen materiaal en programma, op uw doelgroep toegespitst
 75,00
(Zonder reiskosten, per uur)
  Ruitersportanalyse op uw eigen locatie
 € 135,00
 Ruitersportanalyse op locatie in de Mortel - Mogelijkheid om te lunchen na afloop 
 € 85,00

Niet nagekomen afspraak/ niet tijdig geannuleerde afspraak                                 75%

Tarieven Materiaal
 
Elastiek los
€ 5,00
 Triggerpoint Ball
€ 5,00
Rol Medical Tape
€ 10,00
 Back Stretcher
€ 30,00

Ook als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, kunt u bij ons terecht. U dient dan alleen de nota zelf te betalen en ook zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Heeft u een restitutiepolis, dan krijgt u meestal 100% vergoed, met een naturapolis krijgt u tussen de 60 en 100% van de kosten vergoed.

Meer informatie kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysio&Zo. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.

3. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en Fysio&Zo afspraken/ heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

4. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door Fysio&Zo. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die rechtstreeks betaald dient te worden.

5. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschied binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn volgen er betalingsherinneringen. Hierna treedt er verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

6. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 Een afspraak die niet nagekomen kan worden dient minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wij zijn anders genoodzaakt de kosten voor de besproken tijd, conform de afspraken met uw zorgverzekeraar, bij u persoonlijk in rekening te brengen. Hiervoor geldt een tarief van 75% van de tarieven van deze tarievenlijst. Onze praktijk is in het weekend, alsook in de avonduren, telefonisch bereikbaar middels ons antwoordapparaat, waarin u de gelegenheid heeft om op ieder gewenst moment uw afspraak te annuleren.

De rechten en plichten van de patient zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “model- regeling fysiotherapeut-patient” van het KNGF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons elektronisch patiëntendossier 'Fysiomanager' conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al uw gegevens is ons privacyreglement van toepassing.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF