Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen


Fysiotherapie vergoeding

 

Om in aanmerking te komen voor een fysiotherapie vergoeding moet je beschikken over een Nederlandse zorgverzekering. Dit is voor iedereen verplicht en daarom zal jij waarschijnlijk niet de uitzondering zijn en geen . De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van de fysiotherapeut zijn voor een gedeelte opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering.

Een groot gedeelte van de kosten die je bij een fysiotherapeut maakt vallen echter buiten het basispakket en voor dekking van deze kosten heb je een aanvullende verzekering nodig.

 

Er zijn in Nederland  veel mensen die wel eens gebruik maken of gebruik gaan maken van een fysiotherapeut. Nederland is een sportland en dat brengt blessures met zich mee. Bovendien wordt Nederland steeds grijzer en oudere mensen breken sneller iets als ze ten val komen. Het revalideren gebeurt vaak door middel van fysiotherapie. Kortom: vroeg of laat heeft iedereen baat bij een fysiotherapeut.


Fysiotherapie vergoeding  kinderen

De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van fysiotherapie verschillen. Als je jonger bent dan 18 jaar worden de eerste negen fysiotherapie behandelingen vergoed. Als deze negen behandelingen niet voldoende hebben geholpen dan krijg je de volgende negen behandeling ook vergoed. Als je een chronische aandoeding hebt worden al je behandelingen vergoed.


Fysiotherapievergoeding volwassenen
Voor volwassenen gelden andere regels. Alle kosten die je maakt voor fysiotherapie zijn niet gedekt in het basispakket, tenzij je een chronische aandoening hebt die op de lijst staat. Als je één of meerdere van deze aandoeningen hebt moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling betaalt de zorgverzekeraar je kosten uit het basispakket.
Als je urine-incontinentie hebt krijg je negen behandelingen vergoed uit het basispakket.

 

Van welke fysiotherapie vergoeding kan ik gebruik maken?

Er bestaan verschillende soorten fysiotherapie vergoedingen. De meeste zorgverzekeraars bieden aanvullende fysiotherapieverzekeringen aan waarbij je tot een beperkt aantal behandelingen vergoed krijgt. Hierbij kun je denken aan vergoedingen voor 9, 12 of 27 behandelingen. Deze worden door de zorgverzekeraars 100% vergoed, dit gaat niet ten koste van je eigen risico.