Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Financieel

Contracten

Ook voor 2020 hebben wij niet alle contracten met de zorgverzekeraars getekend.
Wij vinden dat de verzekeraars vergaande eisen stellen en de vergoedingen achterblijven.


Voor 2020 hebben we GEEN contract afgesloten met onderstaande verzekeraars:

Achmea: De Friesland

Zorg en Zekerheid: AZVZ en Zorg en Zekerheid

iptiQ: Promovendum, National Acedemic en Besured

Eno: Salland en Zorgdirect

Ook als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, kunt u bij ons terecht. U dient dan alleen de nota zelf te betalen en ook zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Heeft u een restitutiepolis, dan krijgt u meestal 100% vergoed, met een naturapolis krijgt u tussen de 60 en 100% van de kosten vergoed.

Meer informatie kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com.

Neem contact op

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Vistaprint. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen een plekje voor u te hebben! 

Chronische Fysiotherapie?

Als u een klacht heeft die op de chronische lijst Borst staat (bijv. na een operatie), wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerend bent, wordt (een deel van) de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.

Tarieven Fysiotherapie per 1 januari 2020 

Onderstaande tarieven zijn van toepassing indien u géén aanvullende verzekering heeft. Neem bij vragen contact op met onze office manager.

Tarieven Fysiotherapie
 
Intake en onderzoek
€ 47,50
Screening (DTF)
€ 17,50
Zitting fysiotherapie
€ 35,00
Zitting manuele therapie
€ 47,50
Zitting bekkenfysiotherapie
€ 47,50
Telefonische zitting
€ 15,00
 Rapportage (kort)
€ 35,00
 Rapportage (uitgebreid)
€ 50,00
 Strippenkaart Ruitersport Groepstraining (8 trainingen)
€ 95,00
 Filmanalyse los
 In overleg
 Lezing op locatie (Reistijd wordt naar ratio berekend)
 € 75,00
 Workshop op locatie
  In overleg

Niet nagekomen afspraak/ niet tijdig geannuleerde afspraak                                 75%

Tarieven Materiaal
 
Rol Medical Tape
€ 10,00
Elastiek los (rood)
€ 5,00
 Back Stretcher
€ 30,00

Betalingsvoorwaarden

 Een afspraak die niet nagekomen kan worden dient minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wij zijn anders genoodzaakt de kosten voor de besproken tijd, conform de afspraken met uw zorgverzekeraar, bij u persoonlijk in rekening te brengen. Hiervoor geldt een tarief van 75% van de tarieven van deze tarievenlijst. Onze praktijk is in het weekend, alsook in de avonduren, telefonisch bereikbaar middels ons antwoordapparaat, waarin u de gelegenheid heeft om op ieder gewenst moment uw afspraak te annuleren.

Betalingsvoorwaarden Fysio&Zo Aarle-Rixtel Gemert Bakel
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysio&Zo . Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden

1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.

3. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en Fysio&Zo afspraken/ heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

4. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door Fysio&Zo. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die rechtstreeks betaald dient te worden.

5. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschied binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn volgen er betalingsherinneringen. Hierna treedt er verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

6. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.


De rechten en plichten van de patient zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “model- regeling fysiotherapeut-patient” van het KNGF.


Uw gegevens worden vastgelegd in het computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). 


Op al uw gegevens is het privacy reglement van toepassing.


Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF

Financieel 

Fysiotherapie vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een fysiotherapie vergoeding moet je beschikken over een Nederlandse zorgverzekering. Dit is voor iedereen verplicht en daarom zal jij waarschijnlijk niet de uitzondering zijn en geen . De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van de fysiotherapeut zijn voor een gedeelte opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering.

Een groot gedeelte van de kosten die je bij een fysiotherapeut maakt vallen echter buiten het basispakket en voor dekking van deze kosten heb je een aanvullende verzekering nodig. 

Er zijn in Nederland  veel mensen die wel eens gebruik maken of gebruik gaan maken van een fysiotherapeut. Nederland is een sportland en dat brengt blessures met zich mee. Bovendien wordt Nederland steeds grijzer en oudere mensen breken sneller iets als ze ten val komen. Het revalideren gebeurt vaak door middel van fysiotherapie. Kortom: vroeg of laat heeft iedereen baat bij een fysiotherapeut.

Fysiotherapie vergoeding  kinderen

De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van fysiotherapie verschillen. Als je jonger bent dan 18 jaar worden de eerste negen fysiotherapie behandelingen vergoed. Als deze negen behandelingen niet voldoende hebben geholpen dan krijg je de volgende negen behandeling ook vergoed. Als je een chronische aandoeding hebt worden al je behandelingen vergoed.

Fysiotherapievergoeding volwassenen
Voor volwassenen gelden andere regels. Alle kosten die je maakt voor fysiotherapie zijn niet gedekt in het basispakket, tenzij je een chronische aandoening hebt die op de lijst staat. Als je één of meerdere van deze aandoeningen hebt moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling betaalt de zorgverzekeraar je kosten uit het basispakket.
Als je urine-incontinentie hebt krijg je negen behandelingen vergoed uit het basispakket.

Van welke fysiotherapie vergoeding kan ik gebruik maken?

Er bestaan verschillende soorten fysiotherapie vergoedingen. De meeste zorgverzekeraars bieden aanvullende fysiotherapieverzekeringen aan waarbij je tot een beperkt aantal behandelingen vergoed krijgt. Hierbij kun je denken aan vergoedingen voor 9, 12 of 27 behandelingen. Deze worden door de zorgverzekeraars 100% vergoed, dit gaat niet ten koste van je eigen risico.