Op het moment is de website in onderhoud. 
Het kan zijn dat u een foutmelding krijgt. 
Indien dit zich herhaalt vinden we het fijn als 
u dit meldt, dan kunnen we het oplossen!

Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Claudicatio-Training

Omdat wij zijn aangsloten bij het Chronisch ZorgNet kunnen uw behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed.
Etalagebenen 
Wij leggen u onderaan op deze pagina uit wat etalagebenen zijn, waardoor dit ontstaat en hoe uw traject bij de fysiotherapeut eruit zal gaan zien. Wilt u hier meer informatie over? Lees dan rustig verder.
Claudicatio-training:
De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), worden de resultaten aanzienlijk beter. 
Wat ook een belangrijk onderdeel van uw training zal zijn is het doorvoeren van leefstijlveranderingen. Omdat uw fysiotherapeut hier aandacht aan besteed kunt u het risico op ergere problematiek verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl. 
Bij ons is Sophie Delemarre aangesloten bij het Chronisch ZorgNet en heeft zij de opleiding gevolgd van het NPI over Perifeer Arterieel Vaatlijden. 

Neem contact op met onze Claudicatio Therapeute

Wat fijn dat u contact met ons heeft opgenomen. Onze ClaudicatioNet Therapeute (aangesloten bij het Chronisch ZorgNet) neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Etalagebenen

De nederlandse term voor  ‘claudicatio intermittens’ is etalagebenen. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel. De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. Er zijn 4 stadia van de aandoening Etalagebenen.

Classificatie
Claudicatio Intermittens (Etalagebenen)
Stadium 1
U heeft wel een vernauwing maar nog geen typische klachten van claudicatio intermittens. Heeft u een vernauwing in andere (slag-)aders, dan mag dit dus ook gezien worden als stadium 1.
Stadium 2
U heeft last van etalagebenen. Afhankelijk van de loopafstand maken artsen een onderscheid tussen 2A en 2B. Bij een stadium 2A kunt u pijnvrij meer dan 100 meter lopen. Bij een stadium 2B treedt de pijn op voor dat u 100 meter gelopen heeft. 
Stadium 3
U heeft ook in rust pijn in de benen en/of de voeten. De pijn vermindert wanneer men het been van het bed laat afhangen. Het risico op blijvende (ernstige) schade is aanwezig.
Stadium 4
Aan de getroffen voet komen niet genezende wonden, necrose of gangreen voor. In dit stadium komen ook amputaties voor.
Oorzaak en Ontstaan van etalagebenen. 
De oorzaak van etalagebenen is de aandoening Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning.
Alhoewel bij etalagebenen de slagaders in de benen zijn verkalkt, betekent dit niet dat de overige slagaders in het lichaam niet zijn aangetast. Slagaderverkalking wordt daarom ook wel een systeemziekte genoemd: alle slagaders in het lichaam kunnen worden getroffen.  
Belangrijke risicofactoren voor vernauwingen in de slagaders zijn:

roken

Hoge bloeddruk en/of hoge hartslag

Diabetes Mellitus (suikerziekte)

weinig lichaamsbeweging en/of inactieve levensstijl

Verhoogd cholesterol

Overgewicht

Ook aanleg en leeftijd kunnen een rol spelen. Omdat PAV (en dus ook etalagebenen) een systeemziekte is, is een interventie zoals dotteren vaak niet genoeg. Om te voorkomen dat u een infarct in hersenen, hart of ergens anders in het lijf krijgt is het belangrijk om ook uw levensstijl te bekijken.