Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

AVG & Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit  leidt ertoe dat we binnen onze praktijk  een functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld om onszelf en overige verwerkers nader onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.